Kyoto Station
ShinOsaka Tokaido Shinkansen Maibara
NishiOji JR Tokaido(Kyoto) Line
JR Tokaido(Biwako) Line Yamashina
JR Kosei Line Yamashina
JR Nara Line Tofukuji
UmekojiKyotoNishi JR Sanin(Sagano) Line
Kintetsu Kyoto Line Toji
Gojo Subway Karasuma Line KujoTo Big Route map
Kyoto Train Route mapWeather Forecast
Kyoto
Station map
JR tokai
JR west
Kintetsu
Subway

Nearby shops and facilities

Fast food

Cafe

Convenience Store

Parking Lot

Transit
Tokaido Shinkansen
JR Tokaido(Kyoto) Line
JR Tokaido(Biwako) Line
JR Kosei Line
JR Nara Line
JR Sanin(Sagano) Line
Kintetsu Kyoto Line
Subway Karasuma Line


Other
Map around the station


HOMEWorld Train Route mapKyoto Train Route mapJapanese