Temperature and precipitation in Hawaii

 Honolulu
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Highest Temperature 27 27 28 28 29 30 31 32 31 31 29 27
Lowest Temperature 19 19 20 20 21 22 23 23 23 22 21 19
Precipitation 90 56 56 39 29 13 15 11 20 58 76 97
Precipitation number of days 11 12 11 10 9 9 11 11 9 11 10 12
Weather Forecast
 Hilo
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Highest Temperature 27 27 26 27 27 28 28 29 29 28 27 27
Lowest Temperature 18 18 18 19 19 20 20 21 20 20 19 18
Precipitation 251 261 354 388 252 158 247 237 217 244 369 306
Precipitation number of days 21 19 24 25 26 25 28 28 25 25 24 23
Weather Forecast
 Kahului
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Highest Temperature 27 27 27 28 29 30 30 31 31 30 29 27
Lowest Temperature 18 17 18 19 19 21 21 22 21 21 20 18
Precipitation 105 73 69 47 20 7 10 12 9 31 66 83
Weather Forecast
 Lihue
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Highest Temperature 26 26 26 26 27 28 29 29 29 28 27 26
Lowest Temperature 19 18 19 20 21 23 23 23 23 22 21 20
Precipitation 150 85 106 89 80 43 54 45 60 112 138 131
Precipitation number of days 16 15 19 17 17 17 20 20 16 19 17 19
Weather Forecast

HOMEWorld Temperature and PrecipitationJapanese