HitachinakaKaihinTetsudo Minato Line
Katsuta JR Joban Line
Kokimae
Kaneage
Nakane
TakadanoTekkyo
Nakaminato
Tonoyama
Hiraiso
Isozaki
Ajigaura

HOMETrain Route mapJapanese