Seibu Tamako Line
Kokubunji JR ChuoKaisoku Line
JR Chuo Line
Seibu Kokubunji Line
Hitotsubashigakuen
Oumekaido
Kodaira Seibu Shinjuku Line
Seibu Haijima Line
Hagiyama Seibu Haijima Line
Yasaka
Musashiyamato
Tamako Seibu Yamaguchi Line

HOMETrain Route mapTokyo Train Route mapJapanese