JR Joetsu Line
Takasaki / 高崎 Hokuriku Shinkansen
Joetsu Shinkansen
JR Takasaki Line
JR Ryomo Line
JR Hachiko Line
JR Shinetsu Line
Joshin Line
TakasakiTonyamachi / 高崎問屋町 JR Ryomo Line
Ino / 井野 JR Ryomo Line
ShiMaebashi / 新前橋 JR Ryomo Line
GunmaSoja / 群馬総社
Yagihara / 八木原
Shibukawa / 渋川 JR Agatsuma Line
Shikishima / 敷島
Tsukuda / 津久田
Iwamoto / 岩本
Numata / 沼田
Gokan / 後漢
Kamimoku / 上牧
Minakami / 水上
Yubiso / 湯檜曾
Doai / 土合
Tsuchitaru / 土樽
EchigoNakazato / 越後中里
IwapparaSKIjomae / 岩原スキー場前
EchigoYuzawa / 越後湯沢 Joetsu Shinkansen
Ishiuchi / 石打
Osawa / 大沢
JoetsuKokusaiSKIjomae /
上越国際スキー場前
Shiozawa / 塩沢
Muikamachi / 六日町 HokuetsuKyuko Hokuhku Line
Itsukamachi / 五日町
Urasa / 浦佐 Joetsu Shinkansen
Yairo / 八色
Koide / 小出 JR Tadami Line
EchigoHorinouchi / 越後堀之内
KitaHorinouchi / 北堀之内
EchigoKawaguchi / 越後川口 JR Iiyama Line
Ojiya / 小千谷
EchigoTakiya / 越後滝谷
Miyauchi / 宮内 JR Shinetsu Line
Nagaoka / 長岡 Joetsu Shinkansen
JR Shinetsu Line

HOMETrain Route mapNiigata Train Route mapMini Travel GuideWorld Temperature and Precipitation
Japanese